Топ-100
Back

ⓘ စမ်းစမ်းနွဲ့ (သာယာဝတီ)
                                     

ⓘ စမ်းစမ်းနွဲ့ (သာယာဝတီ)

စမ်းစမ်းနွဲ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထင်ရှားသော စာရေးဆရာ၊ သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၄ မှ ၂၀၀၁ အထိ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၁ တွင် ဦးဝင်းတင်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်အရေး ထူးချွန်စွာဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် လွတ်လပ်မှု ရွှေကလောင်ဆု ကို ဒေါ်စမ်းစမ်းနွဲ့ အားချီးမြင့်ခဲ့သည်။

                                     

1. အထုပ္ပတ္တိ

ဒေါ်စမ်းစမ်းနွဲ့ကို သာယာဝတီမြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ သတင်းထောက်ပညာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဆီးပူးသော မြန်မာ့အမျိုးသမီးများထဲက တစ်ဦးဖြစ်၍ "ဂီတပဒေသာ" နှင့် "အိပ်မက်ဖြူ" တို့တွင် အယ်ဒီတာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ မှစ၍ ယနေ့အထိ ဝတ္ထုရှည် ၁၂ အုပ်ကျော်နှင့် ဝတ္ထုတိုပေါင်း ၅၀၀ ကျော်တို့ကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Alone in the Wind and the Rain ၊ ခေါက်ထီးလေးမလုံ့တလုံနှင့် မဟူရာအကျဉ်းထောင် စသည်တို့သည် ထင်ရှား၏ ။

၁၉၉၄ အောက်တိုဘာ ၆ တွင် သမီးဖြစ်သူနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကာ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်စေရန် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော သတင်းအချက်လက်များ ထုတ်ဝေမှု စသည့်စွဲချက်များဖြင့် အရေးယူခဲ့ကြသည်။ အကျဉ်းထောင်တွင် ခုနစ်နှစ်ကျရောက်ခဲ့၍ ထိုအရေးပေါ်ဥပဒေအရ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၃ တွင် ပြင်သစ်သတင်းထောက်များကို ဘက်လိုက်သော အမြင်များ ပြောဆိုဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် နောက်ထပ် သုံးနှစ် ကျခံခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကုလမှလွှတ်ထားသော အထူးသတင်းထောက်ကို လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်လည်း စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ အကျဉ်းကြစဉ် ဆိုးရွားသည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများခံစားခဲ့ရပေသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာရေး အဖွဲ့က သူမကို ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကြသူအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။

အကျဉ်းခံသက်တမ်း ၁၀နှစ်မှ ခုနှစ်နှစ်ကို ကျခံခဲ့ရပြီးနောက် ၂၀၀၁ ဇူလိုင်တွင် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာခွင့်မပေးခဲ့ချေ။

ဒေါ်စမ်းစမ်းနွဲ့သည် သူမ၏ လုပ်ဆောင်မှု၊ စာပေလက်ရာများအတွက် ဆုတံဆိပ်များစွာရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ၌ PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award နှင့် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့ဆိုင်ရာ-ပြင်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းဆုကို ၁၉၉၉ တွင် ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ၌ သူမနှင့် ဦးဝင်းတင်ကို ပူးတွဲ၍ ကမ္ဘာ့သတင်းစာအဖွဲ့၏ လွတ်လပ်မှု ရွှေကလောင်ဆု ကို ချီးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။

                                     
 • ခ က ထ လ မလ တလ သည ခ ထ က မ န မ ရ ပ ရ င ဖ စ သည စမ စမ န သ ယ ဝ တ ဝတ ထ က သင က တ ရ ပ ရ င ထ တ လ ပ ရ အတ က ဒ ရ က တ မ ပ ရ က က သည
 • န ပ င ပန အပ ရ င စ မ က န သစ မ မ န မ စ ရ ဆရ မ စမ စမ န သ ယ ဝ တ ရ သ သည ဝတ ထ တစ ပ ဒ ဖ စ သည န င အ ရ က စ ပ မ ခ န စ ဇ န လတ င
 • စန စန ဒ စန စန ဦ စ ရ ဆရ မ စန ဦ M.S.O. စပယ ဖ န စမ စမ န သ ယ ဝ တ စ ရ ဆရ မ စဝ ထ န မ တ ဝင ဦ စဝ သ စန ဒ စ မ ရည မ င စ ရ ဆရ
 • အမ င ဆန သစ တယ အတ က င တယ ကဗ တ က အက င ဆ ပ ပ န င တယ စမ စမ န သ ယ ဝ တ ရ အသည န လ က ထ ခ ခ င ကဗ မ သရ ပ ဖ ပ ခ တ ဆရ ဝသ န ရ
 • ဇ တ က င ဇ တ က က အပ တ င စ ဖတ ပရ သတ မ စ မ တ န စ မ ခ တ က လန င လ က ဖက အ င ဖ န ရ သ န င မ တ က အခ ခ က န ဘယ မ န မ စ ပ ပ တ က မတ မ ရ ခ ယ လ က သ
 • ဧခ င မ တ င တ င င မ ဘ က မ စ ခ က ဖ န က သည က တ ရ မ ဘ မ တ င လည မ တ သ ယ ပ ခမ န ပ ဆ န စ ရ သ ပ တ မ က င ပပ တ က
 • ခ မ င သည လ တ လပ မ ရ ကလ င ဆ Golden Pen of Freedom Award အ သ ယ ဝ တ စမ စမ န န င အတ ရရ ခ သည ဝဝ ခ န စ မ ဦ ဝင တင ဆ င မ န င မတည ပ
 • Kawhmu MMR013028029 San Kauk စမ က က Kawhmu MMR013028030 Taung Chaung တ င ခ င Kawhmu MMR013028031 Lar Wa Di လ ဝ တ Kawhmu MMR013028032 Sa Bagan ဆပ ဂ
 • ဦ ရ တ တ သည ရ န ခ င မ စ ယင တ ဝန က အထ ရ ထ မ င တက လ လ သည သ ယ ဝ တ မင သည အ က မ န မ န င င ရ တ ဂ ဘ ရ ဖ ပ ပ န လ ခ န တ င က က မ မ ဆ သ က င
 • အ ကစ ဖခင က ဖ စ သည ဦ ရ န က ခ န စ ဇန နဝ ရ လ ရက န တ င သ ယ ဝ တ ခရ င နတ တလင မ နယ တ င အဖ ဦ ဖ ဆ တ န င အမ ဒ ဖ စ န တ မ
 • တက ဒ တန န ဝပ ဆင စ ဘ လ ဂ တ စတ ဗ ဂ စ မ ခ ဇက က ဘ ဂ ဂ က မ အလ ဘ ဘ စ တ ဖင ဟ ကင မ ရ က ရ ဝပ ဆင န င ကရစ လ က မ သ စ လ နပ စ ပ လင မ ဂရက
 • လ က ပ န တ င မ ဆ ဟ င ယ ဉ န ပ ခ လ န င သ ဆ တတည ပ ည မ အထ တ ရ က စ မ ည တ သည လ မ တ စ မက မ တ က သက န ဝ ဒ သ င ဂ တ တရ က န လ မ တ စ

Users also searched:

...